LEES HIER ONZE PRIVATE POLICY

Beste bezoeker van de website van Feestduo Happy Ouwer, (happyouwer.com)

Bedankt dat u onze website bezoekt en welkom op onze PRIVACY VERKLARING pagina.

Wij (‘Feestduo Happy Ouwer’ Boldershoflaan 8, 6651 TR, Druten, KVK 64423352) zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt door het bezoeken van onze pagina, het invullen van de de contactformulieren.

Wij nemen uw privacy serieus en daarom willen u graag informeren over hoe wij uw persoonsgegevens zullen verwerken als u onze pagina’s bezoekt van Feestduo Happy Ouwer. Deze Privacyverklaring is als laatst herzien op 21-10-2018. We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. Veranderingen in wetgeving, jurisprudentie, technologie en de aanwijzingen van de autoriteiten kunnen ons verplichten om het te wijzigen.

Als u uw persoonsgegevens verstrekt, controleer deze pagina regelmatig om er zeker van te zijn dat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
“Persoonsgegevens”: elk gegeven die direct of indirect herleidbaar is tot een natuurlijke persoon als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), n. 2016/679. Dit betekent informatie die ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Deze Privacyverklaring wordt in een gelaagde indeling aangeboden, zodat u door kunt klikken naar de specifieke gebieden die hieronder worden beschreven.

  1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

1.1 DOEL VAN DE PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken door uw gebruik van onze website, inclusief alle gegevens die u via de website(s) verstrekt om de redenen die worden gespecificeerd in paragraaf 4 hieronder.

Feestduo Happy Ouwer is de controller en verantwoordelijke voor de site.

We hebben een Privacy Team aangesteld dat verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen in verband met deze Privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met het Privacy Team van Feestduo Happy Ouwer via: info@happyouwer.com
1.2 KLACHTEN
Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Feestduo Happy Ouwer kunt u contact met ons opnemen via: info@happyouwer.com Mochten wij samen daar niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via deze link.
1.3 FEESTDUO HAPPY OUWER- links
De Site van happyouwer.com kan koppelingen bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Als u op die koppelingen klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacy verklaringen. Wanneer u de Site van happyouwer.com verlaat, raden wij u aan om het privacy beleid te lezen van elke website die u bezoekt.

  1. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Dit zijn gegevens zoals:
“Identiteitsgegevens” met inbegrip van voornaam, achternaam, gebruikersnaam, burgerlijke staat, titel, geboortedatum, foto’s, klantnummer, leeftijd, geslacht en adres gegevens.
“Technische gegevens” omvatten internetprotocol (IP) adres, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browser plug-in-typen en versies, besturingssysteem en platform, volledige locatie- klikstreams tot, door en van de site (inclusief datum en tijd) en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de website.
“Profielgegevens” omvat uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw aankopen of bestellingen, feedback en antwoorden op enquêtes, uw prestaties, resultaten en tijden op onze evenementen, producten die u hebt bekeken of waarop u heeft gezocht; pagina responstijden; download fouten; de duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s; pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken, muisbewegingen en methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren).
“Gebruiksgegevens” bevatten informatie over hoe u de Site, producten en diensten gebruikt.
“Marketing- en communicatiegegevens” omvat jouw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze externe partijen en uw communicatievoorkeuren.
We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens, aangezien deze gegevens niet uw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld de gebruiksgegevens van bezoekers samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke site-functie. In de gevallen dat we echter geaggregeerde gegevens combineren met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens, die worden gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

  1. HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?

We gebruiken verschillende methoden om persoonsgegevens te verzamelen, waaronder:
Directe interacties. U kunt ons uw identiteitsgegevens, contactgegevens en financiële gegevens geven door aanmeld- of contactformulieren in te vullen of door ons te bereiken per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonlijke gegevens die je verstrekt, bijv. wanneer u: Het contactformulier invult op de Site van happyouwer.com; Een aanvraag stuurt voor een product of dienst van Feestduo Happy Ouwer; Op onze publicaties abonneert; Aan een actie of promotie van één van de evenementen van Feestduo Happy Ouwer deelneemt; Ons commentaar of feedback geeft;
3.1 Geautomatiseerde technologieën of interacties.
Tijdens uw interactie met de website(s) kunnen we automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, browser-acties en patronen. Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens door cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken. We kunnen ook technische gegevens over uw ontvangen als u andere websites bezoekt. Raadpleeg het cookie-beleid (het “Cookiebeleid”) voor meer informatie.

  1. HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat en voor de uitvoering van onze diensten.
Als u contact opneemt via de contactpagina. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, E-mailadres, IP adres en eventueel door uzelf verstrekte informatie in de toelichting.

  1. MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen. De verzamelde gegevens kunnen binnen happyouwer.com worden overgedragen. De gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden als dat essentieel is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en onze klanten en bezoekers. Met derde partijen worden verwerkersovereenkomsten gesloten.
5.1 Facebook
Feestduo Happy Ouwer heeft op deze website componenten van Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactief in virtuele ruimte te werken. De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Voor de verwerking van persoonsgegevens is belast als een getroffen persoon buiten de VS of Canada leeft dat Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.
Raadpleeg a.u.b. de privacyverklaring van FACEBOOK om te weten hoe dit bedrijf met uw persoonsgegevens omgaat en wat voor gegevens dit verwerkt. Het gegevensbeleid gepubliceerd door Facebook, dat beschikbaar is , biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook.
5.2 ANDERE SOCIAL MEDIA (YOUTUBE, INSTAGRAM)
Feestduo Happy Ouwer heeft op deze website componenten van Instagram, Twitter en Youtube geïntegreerd. Raadpleeg de Privacyverklaring van deze partijen om te weten hoe deze partijen met uw persoonsgegevens omgaan.
5.3 GEEN VERDERE OVERDRACHT
Geen verdere overdracht van uw gegevens aan derden vindt plaats, tenzij u hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven of wanneer dit wettelijk verplicht is om dit te doen, of indien dit noodzakelijk is om onze rechten te doen of uitvoering te geven aan de overeenkomst. We eisen van alle externe partijen dat ze de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. We staan ​​niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan ​​hen alleen toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

  1. WAAR WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT EN HOE LANG?

6.1 WAAR?
Uw gegevens worden verwerkt binnen de EU. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan landen die geacht worden de Europese Commissie een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden.
6.2 HOE LANG GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSEGEVENS?
We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief met het oog op het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking en de doeleinden waarvoor wij die gebruiken. Volgens de wet moeten we basisinformatie over onze klanten (inclusief contactgegevens, identiteitsgegevens, financiële gegevens en transactiegegevens) bewaren gedurende zeven jaar nadat ze niet langer als klant voor belastingdoeleinden worden beschouwd.
In sommige omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie UW RECHTEN in art. 7.

  1. UW RECHTEN

U heeft recht op toegang, informatie, wijziging, correctie van uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonsgegevens te blokkeren of uw persoonsgegevens te verwijderen. Als u informatie wilt hebben over de verzamelde persoonsgegevens, onjuiste gegevens wilt corrigeren, of wilt blokkeren of verwijderen, of als u nog vragen heeft over het gebruik van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@happyouwer.com.
Denk eraan dat als u besluit uw gegevens te laten verwijderen, het mogelijk is dat u onze diensten niet langer (of niet volledig) kunt gebruiken. Voor klachten over de wijze waarop wij gegevens verwerken kunt u contact opnemen met de Autoriteit Bescherming persoonsgegevens via deze link.

  1. DATAVEILIGHEID

We hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, op een ongeoorloofde manier worden gewijzigd, geopend, gebruikt of openbaar gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers en eventuele andere derden die een zakelijke behoefte hebben om die te krijgen. Ze zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken op basis van onze instructies en ze zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. We hebben procedures ingesteld om elke vermoedelijke inbreuk op uw persoonsgegevens aan te pakken.

  1. COOKIEBELEID

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan u verwijderen via de instellingen van uw browser.
Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je uw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Chat openen
CHAT VIA WHATSAPP
Hi,
Heb je een vraag? Stel hem via WhatsApp!